Blomsterdekoratørfaget

Vi har nå også tatt inn blomsterdekoratørfaget. Her vil vi følge opp med vurderingssamtaler hvert kvartal, tester 5 ganger i året i tillegg til det juridiske ansvaret og papirarbeidet. Vi vil også arrangere en testfagprøve før fagprøven.