OK FBIE I VIKEN TILBYR

 

  • Trygghet rundt lærlingen
  • God støtte i hverdagen
  • Lav terskel for å ringe oss, både for lærling og for bedrift (taushetsplikt)
  • Oppfølging av planlegging, gjennomføring,
  • Dokumentasjon og egenvurdering som er svenneprøvens 4 deler, dette jobbes med, på hver testkveld
  • Verktøy som forenkler hverdagen, planer for opplæringen
  • I kompetanseboka(nettbasert) og i permen er det bl.a.: planleggingsskjema, modell liste, fraværsskjema, oppgaver som dekker alle mål i læreplanen.
  • Kurs i arbeidstegninger, kurs for faglig ledere, oppstartsmøte med kurs i kommunikasjon, kundebehandling og salg.
  • Tett samarbeid med lærling og bedrift
  • Vurderingsmøter hver 3. mnd. (oftere ved behov)
  • Konfliktløsing
  • Å motivere lærlingen
  • For Frisørlærlinger: Kurs før testkvelder og testsvenneprøve. Kurs= praktisk trening/perfeksjonering på alt man kan komme opp i til svenneprøven. Testkveld= praktisk trening i svenneprøvens 4 deler fram mot svenneprøven. Vi har to kurs før hver testkveld.  Lærlingen møter hos oss hver mnd.
  • For Blomsterdekoratørlærlinger: Testkveld 5 ganger pr år.
  • Formidling av lærlinger.
  • Konkurranser: Vi arrangerer og så en bildekonkurranse og et østfoldmesterskap hvert år
 • Sammen med deg fokuserer vi på alt det grunnleggende i faget, og fullt fokus på svenneprøven. Vi tar alt papirarbeidet, også oppmelding til svenneprøven.