Om kontoret

Hva er et Opplæringskontor?

I et opplæringskontor har flere bedrifter med samme opplæringsbehov gått sammen og dannet et felles
kontor som skal fungere som bindeledd mellom skole, næringsliv og det offentlige. Bedriftene sparer seg
for mange oppgaver i forbindelse med inntak og oppfølging av lærlinger, og lærlingene har et ekstra
holdepunkt hvor de blir sikret oppfølging i hele læretiden.

Hva gjør vi for deg og din lærling?

Vi tilbyr: Tegning av lærekontrakt/Opplæringskontrakt. Hjelp i læretiden: motivasjon for egen læring.
Kvalitetssikring av lærlingen og bedriften. Arbeidsavtale. Vurderingssamtaler hvert kvartal. Info om tilskudd.
Info og påmelding til kurs for faglig ledere. Testkvelder for lærlingen. Test-svenneprøve/ testfagprøve
Hjelp med læreplanen: Kunnsapsløftet. Opplæringsmateriell. Publisitet på vår hjemmeside:www.bestfris.no

Hvem samarbeider vi med:

Deg som bedrift/ faglig leder. Fagopplæringsseksjonen i Østfold Fylkeskommune.
Lærerene i DH-fag/ frisørfag og blomsterdekoratørfaget på Kalnes, Glemmen og Mysen vgs. Svenneprøvenemnda. Norske Frisør og velværeforbund,
andre opplæringskontorer i Østfold og tilsvarende opplæringskontorer i andre fylker.

Vi ønsker «en rød tråd» i opplæringen.

Dyktige og motiverte lærlinger er en investering for din bedrift og bransjen.

  • Vi hever den faglige stoltheten i faget, ved å tilføre våre lærlinger og bedrifter mer bevissthet  i det daglige arbeidet.
  • Vi gjør lærlingen tryggere i læretiden, ved hjelp av et godt opplegg, en plan, hvor alle kompetansemålene i læreplanen er ivaretatt.Hver lærling får sin egen perm med oppgaver for hele læretiden. Faglig leder får en instruktørperm.Dette skaper forutsigbarhet for både bedrift og lærling. Opplegget blir også tilpasset lærlingen, ved ønske om det.
  • Vi motiverer lærlingen til å ta ansvar for egen læring
  • Vi gjør lærlingen tryggere på svenneprøven, ved hjelp av testkvelder og en avsluttende testsvenneprøve /testfagprøve, hvor de får faglig hjelp og en faglig vurdering fra opplæringskontoret.
  • Vi gir lærlingen et trygt nettværk i form av en «lav terskel» for å kunne ringe opplæringskontoret. Hvor da opplæringskontoret oppmuntrer til et godt samarbeid med bedriften. Lærlingen kan føle seg trygg på at taushetsplikten blir godt ivaretatt. I tillegg har vi 4 vurderingssamtaler i året med bedrift og lærling.
  • Vi hjelper bedriften i vanskelige situasjoner ved at opplæringskontoret tar en meglerrolle, med ønske om å løse konflikten/ uoverensstemmelsen. Taushetsplikt også her.
  • Bedriftens faglige leder blir gjennom opplæringskontoret oppdatert på læreplanen, fag-/svenneprøven med planlegging,gjennomføring,vurdering og dokumentasjon og konkret underveisvurdering, med det resultat at det faglige nivået på opplæringen blir hevet.
  • Vi ordner alt papirarbeid for bedriften og sørger for, i samarbeid med fylkeskommunen at alle lover og regler blir fulgt.
  • Vi ønsker en «rød tråd»  i opplæringen fra skole til fag-/svenneprøven og søker å samarbeide med alle som gjør det mulig.